Erhverv

Reglerne er klar: Nu begynder vurderingen af landets minkvirksomheder

Det omfattende regelarbejde er nu på plads, og de uafhængige kommissioner kan gå i gang med at vurdere landets nedlukkede mink- og følgeerhvervsvirksomheder.

Der er netop sat et vigtigt punktum i det regelsæt, der skal gøre det muligt at udbetale den sidste del af erstatningen til minkbranchen.

Siden januar 2021 har minkvirksomhederne modtaget mere end 3 milliarder kroner i erstatning for bl.a. skind, arbejdsløn og tempobonus. Nu kan arbejdet med vurderingen af erstatningerne for selve de nedlukkede virksomheder og de næste ni års tabte indtjening begynde.

Seks uafhængige erstatnings- og taksationskommissioner vil udføre opgaven. I spidsen for kommissionerne er 18 formænd, der hovedsagligt er nuværende og tidligere dommere. Erstatnings- og taksationskommissionernes formænd er udpeget af fødevareministeren. Formændene og de uafhængige kommissioner sekretariatsbetjenes af Minksekretariatet på pt. 20 personer, som hører under Trafikstyrelsen og er beliggende i Viborg.

Der bliver åbnet for ansøgninger om nedlukningserstatning mandag d. 20. december 2021. Erstatningerne vil løbende blive udbetalt i takt med at sagerne afsluttes. Det er forventningen, at de sidste sager vil være færdigbehandlet, cirka tre år efter kommissionernes arbejde går i gang.

Minkavlerne kan også fra den 20. december 2021 ansøge om udbetaling af et forskud på den erstatning, som kommissionerne skal opgøre. Det er forventningen, at størstedelen af minkavlerne i løbet af 1. halvår 2022 kan få udbetalt forskud, som samlet set er på cirka en tredjedel af den samlede nedlukningserstatning.

Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri siger:

”Minkavlerne skal have en grundig og fair behandling, så den enkelte får fuldstændig erstatning for sit tab. Det har jeg stor tiltro til, at de uafhængige kommissioner vil leve op til, så de minkavlere, der venter på at komme videre, kan få den vurdering og erstatning, de har ventet på. Nu har vi fra politisk hold leveret rammerne. Det har taget tid, men for både os og minkavlerne har det været afgørende, at erstatningerne bliver afgjort på et solidt og gennemarbejdet grundlag. Jeg vil gerne sende en stor tak til de partier, der sammen med regeringen har løftet ansvaret.”

Jan Uffe Rasmussen, forhenværende landsdommer og talsmand for erstatnings- og taksationskommissionernes formænd siger:

”Vi står foran en stor og vigtig opgave. Det juridiske grundlag for at kunne påbegynde behandlingen af de enkelte sager er nu på plads, og vi har fået de værktøjer, som skal bruges ved afgørelsen af sagerne. Samtidig har vi fået en introduktion til minkerhvervet og de problemstillinger, der vil kunne opstå. Planlægningen af og praktikken ved behandlingen af sagerne er ligeledes nu på plads. Der er etableret et sekretariat, som skal være de enkelte kommissioner behjælpelig, og grundlaget for samarbejdet mellem kommissionerne og sekretariatet er blevet fastlagt. Vi går derfor nu i gang med behandlingen af sagerne.”

Fakta:

  • Et bredt politisk flertal i Folketinget indgik i januar 2021 en aftale på 19 mia. kr., hvor minkbranchen ydes fuldstændig erstatning. Det skete efter, at alle landets mink blev aflivet i forbindelse med håndteringen af corona.

Kommentarer