Erhverv

Nordjysk erhvervsfyrtårn får 92 mio. kr. til arbejdet med fangst, lagring og anvendelse af CO2

CO2 er omdrejningspunktet for det nordjyske erhvervsfyrtårn. Aalborg Portland er en af aktørerne i det nordjyske konsortium, der står bag fyrtårnet. Foto: Aalborg Portland.

Private virksomheder og offentlige aktører går sammen i ambitiøst konsortium om Nordjyllands nye erhvervsfyrtårn. Målet er at skabe et helt nyt erhvervsområde på fangst, lagring og anvendelse af CO2. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter udviklingen af det nordjyske erhvervsfyrtårn med 92,4 mio. kr. fra REACT-EU.

CO2 skal ikke længere være et affaldsprodukt, der belaster vores klima, men et råstof, der danner basis for produktion af fremtidens grønne brændstoffer, blandt andet via Power2X. Og Nordjylland skal være regionen, hvor resten af verden kan lære, hvordan man skaber vækst og arbejdspladser og samtidig bidrager til den grønne omstilling gennem en satsning på klimateknologi.

Sådan lyder ambitionen fra konsortiet bag det nordjyske erhvervsfyrtårn ”CCUS Fyrtårn Nordjylland” (CCUS = carbon, capture, usage and storage), som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu støtter med 92,4 mio. kr. fra de særlige REACT-EU-midler, der bl.a. kan anvendes til grøn omstilling.

Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Konsortiet består af en række offentlige aktører og 27 private virksomheder med internationalt udsyn, som bringer en betydelig medfinansiering ind i udviklingen af fyrtårnsprojektet.

Poul Knudsgaard, direktør i Green Hub Denmark, der deltager i konsortiet, siger:

“Vi skal skabe et helt nyt erhvervsområde. Nordjylland bliver en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv. Og vi vil vise, at vi ikke alene kan aflaste klimaet ved at udnytte CO2, men også skabe vækst og arbejdspladser.”

Region Nordjylland har den højeste CO2-udledning per indbygger i Danmark, hvilket primært skyldes udledninger fra cementproduktion og andre fossile kilder som kraftvarmeværker. Hos cementproducenten Aalborg Portland glæder managing director Michael Lundgaard Thomsen, der var formand for det regionale vækstteam for Nordjylland, sig over bredden i det nye konsortium:

“Vi har alle forudsætningerne for grøn omstilling i Nordjylland via CO2-fangst og -lagring. Men det er en kæmpestor opgave, og det er store investeringer, vi står overfor. Derfor er det afgørende, at så mange aktører – offentlige og private – deltager i konsortiet,” siger direktøren fra Aalborg Portland, der selv regner med at bruge 1 mia. kr. på bæredygtige investeringer frem til 2025.

REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i løbet af 2022 og 2023 bl.a. føre til en analyse af, hvordan den grønne CCUS-infrastruktur i Nordjylland skal etableres. Samtidig skal de første af en række test- og demonstrations-sites begynde at tage form, fx:

  • ”Hirtshals – Greenport North”, Hirtshals – fokus på CO2-neutral skibsfart.
  • ”Aalborg II – CCU-HUB Aalborg”, Aalborg – fokus på grønt brændstof i transportsektoren.
  • ”Vindø – CO2-fangst på Vindø Teglværk”, Hobro – fokus på CO2-fangst til brug i andre industrier
  • ”Frederikshavn – Maritim CCS Demoprojekt”, Frederikshavn – fokus på CO2-fangst og -opbevaring.

Endelig vil en del af midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gå til målrettet virksomhedsrådgivning og til at sikre, at arbejdsstyrken har de rette grønne kompetencer.

“Konsortiet har afleveret et helstøbt, perspektivrigt og sammenhængende projekt, som løfter vækstteamets anbefalinger,” siger Peter Rindebæk, der deltog i arbejdet i det regionale vækstteam for Nordjylland som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

“Vi skal hurtigst muligt have gennemført analysen, så vi kan komme i gang med at involvere virksomhederne. Transport og udnyttelse af CO2 er stadig nye teknologier i Danmark. Derfor skal vi have undersøgt, om vi har den nødvendige nordjyske infrastruktur – blandt andet om nordjyske havne har potentiale til at agere CO2-mellemlager og levere Power2X, der kan føre til produktion af grønne brændstoffer. Og så skal vi have uddannet arbejdsstyrken i de nye teknologier – og derfor er det afgørende, at det offentlige og videninstitutioner også er med i konsortiet.”

Fakta om konsortiet bag Fyrtårn Nordjylland

Det nye konsortium består blandt andre af Green Hub Denmark og Erhvervshus Nordjylland (ansøgere), Aalborg Universitet, Business Region North, Energy Cluster Denmark, de nordjyske havne og Hydrogen Valley. I alt er 27 private virksomheder med i konsortiet, bl.a. Aalborg Portland. Læs mere om partnerskabet.

Kommentarer