Debat og politik

Foreningslivet drukner i papirarbejde, og det er en dyr fornøjelse

Af Maja Torp, Venstre

Medlem af Folketinget, Nordjyllands Storkreds
Byrådsmedlem, Aalborg Byråd

Af: Maja Torp, MF for Venstre

Foreningslivet drukner i øjeblikket i bureaukrati, og det går ud over tusindvis af danskere, som har deres vante gang i deres lokale foreninger. Foreningerne drukner i regler om GDPR, regler mod hvidvask og anden dokumentationskrav. Alle disse regler og krav gør det bl.a. dyrere at drive en forening. Bankerne kræver høje gebyrer for den ekstra kontrol, som foreningerne er underlagt. Foreningerne skal selvfølgelig selv tage ansvar, men vi skal under ingen omstændigheder pålægge dem ekstra byrder eller unødvendige krav.

Foreninger med et anerkendelsesværdigt formål burde per automatik kategoriseres som ”lavrisiko-kunder” i banken. Samtidig vil en udlugning af kravene til bankernes kontrol bane vejen for lavere gebyrer. Desuden bør vi undersøge muligheden for, at der først skal ske en automatisk kontrol fra bankens side, hvis en forening overfører penge til udlandet. Det vil sænke bankernes hvidvaskbehandling af foreninger, som ikke laver udenlandske overførsler. Det bør også overvejes at indføre et fribeløb, som foreningerne må tjene på aktiviteter uden at betale skat. Det er kun nogle eksempler på, hvordan vi kan sikre et sundt foreningsliv, som skaber værdi for flere tusinde danskere.

 

Kommentarer